Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. Regulamin - usługi dostępu do obiektów i zajęć sprtowo-rekreacyjnych.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik Nr 1 do Regulaminu - Wzór umowy z załącznikami.pdf siwz i załączniki
4. Załącznik Nr 2 do Regulaminu - Opis przedmiotu zamówienia.pdf siwz i załączniki
5. Załącznik Nr 3 do Regulaminu - Wzór formularza oferty.rtf siwz i załączniki
6. Wyjaśnienia i zmiana treści Regulaminu.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na umożliwieniu Użytkownikom korzystania z usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dostępnych w ramach pakietów określonych we Wzorze umowy.