Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie nr 658261.pdf ogłoszenie
2. SIWZ.pdf siwz i załączniki
3. SIWZ_zał-01_OPZ.pdf siwz i załączniki
4. SIWZ_zał‚-02_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
5. SIWZ_zał‚-03_Oświadczenie-Wykonawcy.rtf siwz i załączniki
6. SIWZ_zał-04_umowa.pdf siwz i załączniki
7. SIWZ_zał-04a_umowa-prot-ilościowy.pdf siwz i załączniki
8. SIWZ_zał-04b_umowa-prot-techniczny.pdf siwz i załączniki
9. DSNG-POL26_odpowiedź-na-pytanie_14-12-2018_OGŁOSZENIE.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Modernizacja wozu DSNG POL26 – nabycie samochodu technologicznego wraz z wykonaniem jego zabudowy specjalistycznej dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.