Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Szczegóły zamówienia dostępne; https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2660/dostawa-profesjonalnych-tasm-wizyjnych-cyfrowych-betacam-i-hdcam