Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
szczegóły dostępne pod adresem; https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2738/informacja-o-zamiarze-przeprowadzenia-dialogu-technicznego-dotyczacego-udzielenie-zamowienia-publicznego-w-sprawie-wyboru-operatora-technicznego-uslugi-nadawczej-dvb-t-w-multipleksie-trzecim-mux-3