Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2555/uslugi-planowania-i-zakupu-mediow-na-potrzeby-reklamy-publicznej-telewizji-polskiej-s-a-w-okresie-12-miesiecy-od-daty-zawarcia-umowy