Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie nr 560381.pdf ogłoszenie
2. OGŁOSZENIE_zał-1_WNIOSEK.rtf inne pliki
3. OGŁOSZENIE_zał-2_ZOBOWIĄZANIE.rtf inne pliki
4. OGŁOSZENIE_zał-3_OŚWIADCZENIE.rtf inne pliki
5. OGŁOSZENIE_zał-4-5-6_WYKAZ.rtf inne pliki
6. 2019_07_12_P.POŻ_odpowiedź-na-pytania_01_tablica.pdf inne pliki
7. 2019_07_16_P.POŻ_odpowiedź-na-pytania_02_tablica.pdf inne pliki
8. Komunikat-z-otwarcia_ofert_Instalacja-ppoż_02-10-2019.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
4.1 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń i ich montaż w pomieszczeniach na obiektach (3 obiekty) Oddziału przy ul. Krzemionki 30 w Krakowie w oparciu o istniejący projekt objęty tajemnicą przedsiębiorstwa. Projekt nowej instalacji sygnalizacji pożarowej - zakłada ochronę całkowitą obiektów: budynek główny, budynek Twardowska i budynek DE. Przetarg ograniczony