Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie BZP_40.pdf ogłoszenie
2. Oswiadczenie_grupa kapitałowa 40_2019.rtf inne pliki
3. Informacja z otwarcia ofert_40_2019.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja podstawowego systemu multipleksu satelitarno-naziemnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 1a i 1b do SIWZ.