Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogloszenie o zamowieniu.pdf ogłoszenie
2. Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia.pdf siwz i załączniki
3. Zalacznik nr 1 do SIWZ_OPZ-cz1PW_architektura.zip siwz i załączniki
4. Zalacznik nr 1 do SIWZ_OPZ-cz2PW_konstrukcja.zip siwz i załączniki
5. Zalacznik nr 1 do SIWZ_OPZ-cz3W_inst sanit.zip siwz i załączniki
6. Zalacznik nr 1 do SIWZ_OPZ-cz4PW_inst elektr.zip siwz i załączniki
7. Zalacznik nr 1 do SIWZ_OPZ-cz5PW_system gaszenia gazem.zip siwz i załączniki
8. Zalacznik nr 1 do SIWZ_OPZ_Przedmiary.zip siwz i załączniki
9. Zalacznik nr 1 do SIWZ_OPZ_STWIOR.zip siwz i załączniki
10. Zalacznik nr 2 do SIWZ_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
11. Zalacznik nr 3 do SIWZ_Wzor umowy.pdf siwz i załączniki
12. Zalacznik nr 4 do SIWZ_Oswiadczenie.rtf siwz i załączniki
13. Zalacznik nr 5 do SIWZ_Wykaz robot.rtf siwz i załączniki
14. Zalacznik nr 6 do SIWZ_Wykaz osob.rtf siwz i załączniki
15. Ogloszenie o zmianie ogłoszenia.pdf inne pliki
16. Zmiana treści SIWZ.pdf inne pliki
17. 1_Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf inne pliki
18. 1_Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ.pdf inne pliki
19. Zalacznik do wyjasnien_1_PW_IET_opis_TVP_rev 3_1.pdf inne pliki
20. 2_Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf inne pliki
21. 2_Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej obejmujące adaptację pomieszczeń dla budowy infrastruktury emisyjnej w budynku "H" na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. J. P. Woronicza 17 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.