Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogloszenie o zamowieniu.pdf ogłoszenie
2. Ogloszenie o zmianie ogłoszenia.pdf inne pliki
3. Zmiana treści SIWZ.pdf inne pliki
4. 1_Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf inne pliki
5. 1_Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ.pdf inne pliki
6. Zalacznik do wyjasnien_1_PW_IET_opis_TVP_rev 3_1.pdf inne pliki
7. 2_Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf inne pliki
8. 2_Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ.pdf inne pliki
9. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
10. Oświadczenie_grupa_kapitałowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej obejmujące adaptację pomieszczeń dla budowy infrastruktury emisyjnej w budynku "H" na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. J. P. Woronicza 17 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.