Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogloszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. Zmiana treści SIWZ.pdf inne pliki
3. Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf inne pliki
4. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
5. Oświadczenie_grupa_kapitałowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo - budowlane w branżach budowlanej, elektrycznej i sanitarnej w obiektach Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 17, Oddziale Terenowym w Warszawie przy Placu Powstańców 7, ul. Jasnej 14/16 oraz ul. Moniuszki 2A, a także w Ośrodkach Wypoczynkowych Telewizji Polskiej S.A. w Tłokowisku, Sarnówku, Ciechocinku, Jachrance i Zalesiu Dolnym w okresie 24 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (branże: budowlana, sanitarna i elektryczna) – Załącznik nr 1 do SIWZ.