Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem:https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/3119/zakup-uniwersalnych-stolow-przegladowych-do-tasmy-filmowej-16-35mm