Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf inne pliki
3. Zmiana treści SIWZ 1.pdf inne pliki
4. wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 2.pdf inne pliki
5. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
6. oświadczenie-grupa kapitałowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wynajem przestrzeni technicznej oraz usługa telekomunikacyjna w modelu CDN przez okres 24 miesięcy