Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie nr 582531.pdf ogłoszenie
2. Komunikat-z-otwarcia_ofert_tory-KAMEROWE.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech torów kamerowych HD wraz z obiektywami HD i statywami kamerowymi do Oddziału Terenowego TVP S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ