Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie o zamówieniu Nr 585575-N-2019.pdf ogłoszenie
2. OGOSZE~2.PDF inne pliki
3. odpowiedź na pytanie 16.08.2019.pdf inne pliki
4. Ogłoszenie Nr 2 o zmianie ogłoszenia.pdf inne pliki
5. odpowiedź Nr 2 na pytanie 16.08.2019.pdf inne pliki
6. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
7. Oświadczenie ws grupy kapitałowej.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu technologiczno-pomocniczego wraz z wykonaniem jego specjalistycznej zabudowy do przewozu obsługi i sprzętu dla stacji satelitarnej POL 30 HD Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. we Wrocławiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.