Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogloszenie o zamowieniu.pdf ogłoszenie
2. Ogloszenie o zmianie ogloszenia_60.pdf inne pliki
3. Wyjaśnienie treści SIWZ_60.pdf inne pliki
4. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
5. Oświadczenie_grupa_kapitałowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch licencji Microsoft SQL Server na potrzeby rozbudowy Systemu Planowania Produkcji Telewizyjnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ.