Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2).pdf inne pliki
3. Odpowiedzi na pytania.pdf inne pliki
4. Informacia z otwarcia ofert.pdf inne pliki
5. Unieważnienie czynności wyboru oferty.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja wozu DSNG będącego na wyposażeniu Oddział Terenowego TVP w Gdańsku polegająca na: a) dostawie sprzętu, b) montażu dostarczonego sprzętu w istniejącym wozie DSNG, c) wykonaniu podłączeń dostarczonego sprzętu, d) uruchomieniu i integracji dostarczonych urządzeń z istniejącym na stacji systemem.