Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie BZP_59.pdf ogłoszenie
2. Wyjasnienia treści SIWZ_strona.pdf inne pliki
3. Wyjaśnienia tresci_SIWZ 2_strona.pdf inne pliki
4. Informacja z otwarcia ofert_59.pdf inne pliki
5. Oświadczenie_grupa kapitałowa_59.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń w ramach rozbudowy sieci produkcyjnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.