Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie nr 592045.pdf ogłoszenie
2. TERMOMODERNIZACJA_ośw-grupa-kapitałowa.rtf inne pliki
3. Komunikat-z-otwarcia_ofert_TERMO-ŚCIANY-POŁUDN_10-09-2019.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
wykonanie „Termomodernizacji ściany południowej budynku głównego Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30. Zamówienie polega na wykonaniu budowlanych prac termomodernizacyjnych, remontowych i konserwacyjnych ściany południowej budynku głównego wraz z dostawą niezbędnych materiałów i elementów.