Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. SIWZ.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik nr 1 do SIWZ.zip siwz i załączniki
4. Załacznik nr 2 do SIWZ_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
5. Zalacznik nr 3 do SIWZ_Oswiadczenie.rtf siwz i załączniki
6. Załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy.zip siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest instalacja urządzeń klimatyzacyjnych w wytypowanych pomieszczeniach biurowych w obiektach TVP S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie