Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf inne pliki
3. Zmiana treści SIWZ.pdf inne pliki
4. Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf inne pliki
5. 2_Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf inne pliki
6. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
7. Oświadczenie_grupa_kapitałowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest instalacja urządzeń klimatyzacyjnych w wytypowanych pomieszczeniach biurowych w obiektach TVP S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie