Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie.pdf ogłoszenie
2. SIWZ.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik nr 1 do SIWZ _wzór umowy.pdf siwz i załączniki
4. Załącznik nr 2a do SIWZ_Formularz oferty cz.1.rtf siwz i załączniki
5. Załącznik nr 2b do SIWZ_Formularz oferty cz.2.rtf siwz i załączniki
6. Załącznik nr 3 do SIWZ_oświadczenie.rtf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
zakup sprzętu w ramach modernizacji Centralnego Systemu Backupu.