Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie BZP_69.pdf ogłoszenie
2. SIWZ_69.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik nr 1 do SIWZ_wzor_umowy.pdf siwz i załączniki
4. Załącznik nr 2 do SIWZ_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf siwz i załączniki
5. Załącznik nr 3 do SIWZ_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
6. Załącznik nr 4 do SIWZ_oświadczenie.rtf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa extenderów KVM uzupełniających infrastrukturę techniczną Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.