Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. OGŁOSZENIE_2019-OJS175-427421-pl.pdf ogłoszenie
2. OBSŁ-ENERG_zmiana-wzoru-Wniosku_20-09-2019.pdf inne pliki
3. OBSŁ-ENERG_zmiana-wzoru-Zał-1-do-Wniosku_27-09-2019.pdf inne pliki
4. OGŁOSZENIE_2019-S 190-463232_zmiana_27-09-19.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Usługi w zakresie bieżącej obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji, sieci: energetycznych, klimatyzacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz gazowych w obiektach Zamawiającego przy ul. Krzemionki 30 i ul. Nowohuckiej 44 w Krakowie