Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. OGŁOSZENIE_2019-OJS175-427421-pl.pdf ogłoszenie
2. OBSŁ-ENERG_zał-1_do_Ogłoszenia_Wniosek.rtf siwz i załączniki
3. OBSŁ-ENERG_zał-2_do_Ogłoszenia_Zobowiązanie.rtf siwz i załączniki
4. zał-nr_1_do wniosku_Oświadczenie-wykonawcy.rtf siwz i załączniki
5. zał-nr_2_do wniosku_Wykaz-usług.rtf siwz i załączniki
6. zał-nr_3_do wniosku_Wykaz-osób.rtf siwz i załączniki
7. zał-nr_4_do wniosku_Wykaz-narzędzi.rtf siwz i załączniki
8. zał-nr_5_do wniosku_Zobowiązanie-podmiotu-trzeciego.rtf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Usługi w zakresie bieżącej obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji, sieci: energetycznych, klimatyzacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz gazowych w obiektach Zamawiającego przy ul. Krzemionki 30 i ul. Nowohuckiej 44 w Krakowie