Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu..pdf ogłoszenie
2. SIWZ.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
4. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie.rtf siwz i załączniki
5. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór umowy.pdf siwz i załączniki
6. Załacznik nr 1 do Umowy_Opis Przedmiotu Zamowienia.pdf siwz i załączniki
7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemów sterujących obwodami oświetlenia technologicznego w studiach telewizyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do Wzoru Umowy, który stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ.