Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogloszenie BZP_73.pdf ogłoszenie
2. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
3. oświadczenie-grupa kapitałowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa bezprzewodowego łącza kamerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ (jednocześnie Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy).