Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Szczegóły zamówienia dostępne pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/3577/modernizacja-technologiczna-tvp-polonia-do-standardu-hd-wraz-z-regionalizacja-tvp-wilno