Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie BZP.pdf ogłoszenie
2. SIWZ.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik Nr 1 - Wzór umowy z załącznikami.pdf siwz i załączniki
4. Załącznik Nr 2 - Wzór formularza ofertowego.pdf siwz i załączniki
5. Załącznik Nr 3 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.pdf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Dostawa obiektywu długoogniskowego