Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie nr 607761.rtf ogłoszenie
2. SIWZ .rtf siwz i załączniki
3. zał nr 1 -Opis Przedmiotu Zamówienia.rtf siwz i załączniki
4. załącznik nr 2 - oferta.rtf siwz i załączniki
5. Załącznik Nr 3 -oświadczenie.rtf siwz i załączniki
6. zał. nr 4 do SIWZ -Wzór umowy.rtf siwz i załączniki
7. zał nr 1 -OPZ załącznik do umowy.rtf siwz i załączniki
8. Protokołu Odbioru Technicznego Załącznik nr 2 do umowy.rtf siwz i załączniki
9. Załącznik nr 1 do SIWZ-Opis Przedmiotu Zamówienia.rtf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Modernizacja instalacji oświetleniowej w Budynku Zespołu Studiów TV w Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Lublinie.