Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Szczegóły zamówienia dostępne są pod adresem; https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/3501/opracowanie-dokumentacji-projektowej-oraz-wybudowanie-hali-zdjeciowej-na-terenie-zakladu-glownego-telewizji-polskiej-s-a-przy-ul-woronicza-17-w-warszawie