Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie.pdf ogłoszenie
2. Informacja z otwarcia ofert 86 ust 5v2.pdf inne pliki
3. Oświadczenie_grupa kapitałowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
„Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej modernizację instalacji klimatyzacji pomieszczeniu technicznym w budynku „G” Telewizji Polskiej S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie”