Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie 90_BZP.pdf ogłoszenie
2. Ogloszenie o zmianie ogloszenia_90_BZP.pdf inne pliki
3. Wyjaśnienia do SIWZ 90_1.pdf inne pliki
4. Informacja z otwarcia ofert_90.pdf inne pliki
5. Oświadczenie_grupa kapitałowa_90.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa telewizyjnych monitorów kontrolnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy (dla każdej części zamówienia oddzielnie), który stanowi – odpowiednio dla danej części zamówienia – Załącznik Nr 3A, Załącznik Nr 3B oraz Załącznik Nr 3C do SIWZ.