Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie BZP_82.pdf ogłoszenie
2. Modyfikacja_SIWZ 82_1.pdf inne pliki
3. Ogloszenie o zmianie ogloszenia_82.pdf inne pliki
4. Modyfikacja treści SIWZ_2_zmiana terminu_82.pdf inne pliki
5. Informacja z otwarcia ofert_82.pdf inne pliki
6. Oświadczenie_grupa kapitałowa_82.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja emisyjnej infrastruktury sieciowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ.