Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. BZP-ogłoszenie nr 550236753 - OTVP Rzeszów - dystrybucja energii.rtf ogłoszenie
2. Ogłoszenie nr 540236798 - OTVP Rzeszów zmiana.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Dystrybucja energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej do budynków Oddziału Terenowego TVP S.A. w Rzeszowie przy ul.Kopisto 6 i ul.Broniewskiego 1 przez okres 36 miesięcy od 1.01.2020 do 31.12.2022r.