Ogłoszenia dotyczące zamówień do wartości 30 tys. EURO
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.:
Dostawa urządzeń kontrolno pomiarowych sygnałów fonicznych (procedura zakupowa nr 6/ITT/2017)  2017-03-09  2017-02-23 
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń kontrolno pomiarowych sygnałów fonicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy załączony do niniejszego ogłoszenia.)      
Usługi polegające na wykonywaniu przeglądów okresowych (badań technicznych) i napraw wynikających z bieżącej eksploatacji samochodów TVP S.A. Oddział Terenowy w Lublinie.  2017-03-02  2017-02-21 
(Usługi polegające na wykonywaniu przeglądów okresowych (badań technicznych) i napraw wynikających z bieżącej eksploatacji samochodów TVP S.A. Oddział Terenowy w Lublinie.)      
Usługi reklamowe związane z oprawą wizualną wydarzeń z udziałem TVP  2017-02-28  2017-02-14 
(Wykonywanie usług reklamowych związanych z oprawą wizualną wydarzeń z udziałem TVP w zakresie i na warunkach określonych w umowie.)      
Wykonanie lub zakup, dostawa i montaż mebli, zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych, lampek biurkowych oraz stojaków na ubrania  2017-02-20  2017-02-16 
(Telewizja Polska S.A. Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych, Dział Realizacja. Projektu „Digitalizacja. Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :„Wykonanie lub zakup, dostawa i montaż mebli, zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych, lampek biurkowych oraz stojaków na ubrania”.)      
usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń podczas pełnienia dyżurów elektryka obiektu.  2017-02-14  2017-02-07 
(usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń podczas pełnienia dyżurów elektryka obiektu.)      
Kompleksowa organizacja i obsługa konferencji prasowej inaugurującej projekt nr POPC.02.03.02-00-0008/16 „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.”  2017-01-30  2017-01-20 
(Kompleksowa organizacja i obsługę konferencji prasowej inaugurującej projekt nr POPC.02.03.02-00-0008/16 „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.” która odbędzie się 2 marca 2017 )