Ogłoszenia dotyczące zamówień do wartości 30 tys. EURO
Postępowania
Postępowanie na: Termin skł. ofert/wniosków: Data publ.:
Dostawa urządzeń kontrolno pomiarowych sygnałów fonicznych (procedura zakupowa nr 6/ITT/2017)  2017-03-09  2017-02-23 
(Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń kontrolno pomiarowych sygnałów fonicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy załączony do niniejszego ogłoszenia.)