• Wyślij znajomemu
  zamknij [x]

  Wiadomość została wysłana.

   
  • *
  • *
  •  
  • Pola oznaczone * są wymagane.
 • Wersja do druku
 • -AA+A

Orzeczenie KE z 19.07.2018 r. w sprawie tekstów opublikowanych na portalu TVP.Info.

12:00, 22.08.2018
Orzeczenie KE z 19.07.2018 r. w sprawie tekstów opublikowanych na portalu TVP.Info.


Podziel się:   Więcej
Komisja Etyki TVP otrzymała skargę Profesora Mikołaja Spodaryka na zilustrowanie jego zdjęciem tekstów pt.: „Nie obsługujemy pacjentów z PiS. Lekarz stracił pracę” oraz „Lekarz nie chce leczyć pacjentów z PiS sprzętem od WOŚP? Reakcja rzecznika fundacji”. Teksty opublikowano na portalu TVP.Info 16 stycznia 2018 r. Autor skargi wskazuje, że zilustrowanie tekstów fotografią przedstawiającą Skarżącego w towarzystwie dziecka i jego matki na tle sali szpitalnej i sprzętu medycznego oraz „usunięcie źródłowego podpisu fotografii i wstawienie w jego miejsce tekstu: „Lekarz nie chce leczyć pacjentów z PiS sprzętem od WOŚP?” wywołuje jednoznaczne skojarzenia”.
W związku z tym Komisja wdrożyła postępowanie wyjaśniające i zapoznała się z zaskarżonymi tekstami opublikowanymi na portalu TVP.Info w dniu 16 stycznia 2018 r. oraz z odpowiedzią Zespołu Twoje Info przekazaną Profesorowi Mikołajowi Spodarykowi, datowaną na dzień 18 stycznia 2018 r.

Komisja, mimo wielu prób, nie uzyskała stanowiska w tej sprawie ze strony właściwej redakcji i przełożonych dziennikarzy w niej pracujących.
Na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2018 roku Komisja zamknęła postępowanie w tej sprawie i uznała, że publikacja narusza zapisy zawarte w rozdziale IV „Zasad etyki dziennikarskiej” obowiązujących w TVP, które głoszą, że: „Przy zbieraniu i opracowywaniu materiałów dziennikarz nie może posługiwać się metodami nagannymi moralnie i sprzecznymi z prawem. Zachowuje przy tym szczególną staranność i rzetelność, zwłaszcza sprawdza wiarygodność uzyskanych wiadomości lub podaje ich źródło (…)”.
Autorzy poprzez zilustrowanie zdjęciem Profesora Mikołaja Spodaryka tekstów opublikowanych na portalu TVP.Info, wprowadzili widzów w błąd sugerując, że to Skarżący jest lekarzem, który drzwi swojego gabinetu opatrzył informacją: „W tym gabinecie nie obsługujemy pacjentów z PiS, ponieważ wyposażenie zostało zakupione z dotacji funduszy WOŚP”.

Z przyczyn podanych wyżej Komisja nie ustaliła, kto personalnie ponosi odpowiedzialność za opublikowany materiał.
Komisja nie zajęła stanowiska w kwestii podniesionych w piśmie Pana Profesora Mikołaja Spodaryka form zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, gdyż zagadnienia te nie leżą w zakresie działania Komisji. Jednakże Komisja wskazuje, że forma odpowiedzi przygotowanej przez Zespół Twoje Info i przekazanej Panu Profesorowi Spodarykowi jest naganna i nie mieści się w przyjętych powszechnie normach kultury, a Panu Profesorowi należą się przeprosiny.

w imieniu Komisji Etyki TVP

Stanisław Królak

Przewodniczący