• Wyślij znajomemu
  zamknij [x]

  Wiadomość została wysłana.

   
  • *
  • *
  •  
  • Pola oznaczone * są wymagane.
 • Wersja do druku
 • -AA+A

Orzeczenie KE z 4.07.2019 r. w sprawie reportażu pt.: "Śmiertelny cios", wyemit. 8.01.2019 r. w "Magazynie Ekspresu Reporterów".

12:32, 24.07.2019
Orzeczenie KE z 4.07.2019 r. w sprawie reportażu pt.: "Śmiertelny cios", wyemit. 8.01.2019 r. w "Magazynie Ekspresu Reporterów".


Podziel się:   Więcej
Do Komisja Etyki TVP wpłynęła skarga z dnia 12 lutego 2019 r., autorstwa Pani Magdaleny Grzymały – adwokat działającej w imieniu Pana Tomasza Greczkowicza, na reportaż Ilony Ptak pt.: Śmiertelny cios, wyemitowany 8.01.2019 r. w programie Magazyn Ekspresu Reporterów TVP2. Skarżąca zarzuca autorom, że: „Zarówno reportaż jak i dyskusja (…) w studiu programu zawierały (…) szereg nieprawdziwych informacji, wskazujących na brak rzetelności i obiektywizmu dziennikarskiego” (…). Uchybiono zatem zasadom etyki dziennikarskiej (…) przestawiając mojego mandanta w sposób nieuprawniony, w bardzo negatywnym świetle. W stosunku do niego użyto bowiem słów „morderca” (…).

W związku z tym Komisja Etyki Telewizji Polskiej wdrożyła postępowanie wyjaśniające, w którego ramach:
• zapoznała się ze skargą Pani Magdaleny Grzymały – pełnomocnika Tomasza Greczkowicza z dnia 12 lutego 2019 r.,
• obejrzała reportaż pt.: Śmiertelny cios, wyemitowany 8.01.2019 r., w programie „Magazyn Ekspresu Reporterów”, na antenie TVP2,
• zapoznała się z pisemnymi wyjaśnieniami Autorki reportażu – redaktor Ilony Ptak,
• przeprowadziła analizę reportażu pod kątem ewentualnego naruszenia zasad etyki.
Komisja Etyki Telewizji Polskiej S.A. orzekła, że Pani Ilona Ptak, dziennikarka TVP3 Katowice, nie naruszyła Zasad etyki dziennikarskiej w Telewizji Polskiej w przedmiotowym reportażu pt.: „Śmiertelny cios”.

UZASADENIENIE

Informacje przedstawione w reportażu oraz w dyskusji w studio po jego emisji zostały udokumentowane przez dziennikarkę rzetelnie, obiektywnie i z dochowaniem szczególnej staranności. Zaprezentowane fakty znajdują potwierdzenie w materiałach sądowych i prokuratury, w opinii biegłego specjalisty neurochirurga, a także innych dokumentach zgromadzonych przez redakcję w trakcie zbierania materiałów do reportażu.

Głównym tematem reportażu „Śmiertelny cios” i dyskusji w studio są działania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w tej sprawie, a nie sam przebieg wydarzeń, motywy czy okoliczności, które doprowadziły do tragicznej śmierci Pana Bartosza Zająca i skazania prawomocnym wyrokiem Pana Tomasza Greczkowicza za nieumyślne spowodowanie śmierci. Ani w reportażu, ani w dyskusji w studio nie pada pod adresem klienta Kancelarii Adwokackiej Pani Magdaleny Grzymały słowo „morderca”. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że autorka w reportażu świadomie nie wykorzystała mocnych, emocjonalnych określeń, które zarejestrowała podczas nagrania, co świadczy o jej odpowiedzialności i rzetelności w sposobie przedstawiania tematu.

W reportażu pada stwierdzenie na temat „trenowania sportów walki MMA” przez Pana Tomasza Greczkowicza, ale zaraz też rzetelnie zaprezentowano stanowisko Sądu w tej sprawie.

Pani Ilona Ptak dołożyła należytych starań w celu przedstawienia stanowiska drugiej strony, kilkakrotnie podejmując próby dotarcia do zainteresowanych, co znalazło swój wyraz w reportażu. Autorka podjęła także inne próby kontaktu z zainteresowanymi, m.in. wysyłając pisemne prośby do kancelarii adwokackiej i zwracając się do przedstawicieli kancelarii telefonicznie, co jest udokumentowane w materiałach redakcyjnych. Pełnomocnicy Pana Tomasza Greczkowicza ani też on sam, nie zabiegali o zabranie głosu w tej sprawie, ani nie skorzystali z możliwości przedstawienia swojego stanowiska, proponowanego przez autorkę reportażu.

Z misji społecznej dziennikarza wynika jego prawo i obowiązek poruszania problematyki istotnej z punktu widzenia dobra publicznego. Reportaż Ilony Ptak ma społeczny i interwencyjny charakter i wpisuje się w realizację tych zasad.

W związku z powyższym Komisja orzeka jak na wstępie.

w imieniu Komisji Etyki TVP

Renata Puchacz-Kuszaj

Przewodnicząca