• Wyślij znajomemu
  zamknij [x]

  Wiadomość została wysłana.

   
  • *
  • *
  •  
  • Pola oznaczone * są wymagane.
 • Wersja do druku
 • -AA+A

Orzeczenie KE z 5.09.2019 r. w sprawie skargi na materiały wyemit. w programach TVP3 Szczecin: "Kronika" i "Wokół nas".

12:08, 30.10.2019
Orzeczenie KE z 5.09.2019 r. w sprawie skargi na materiały wyemit. w programach TVP3 Szczecin: "Kronika" i "Wokół nas".


Podziel się:   Więcej
Do Komisja Etyki TVP wpłynęła skarga Pana Bogdana Folwarskiego z dnia 16 marca 2019 r., na materiały dziennikarskie dotyczące konfliktu zaistniałego między uczniami, nauczycielami a dyrekcją LO im. Bolesława Chrobrego w Gryficach, wyemitowane na antenie TVP3 Szczecin, w terminie od 6 do 14 lutego 2019 r. Skarżący napisał, że: (…)„Reportaże te zawierają kłamliwe, nieprawdzie i nierzetelne informacje (…)”. „(…) Autorzy reportaży postąpili w sprzeczności także z zasadą określoną w dziale X zasad etyki dziennikarskiej w TVP S.A. (…).
W związku z tym Komisja Etyki Telewizji Polskiej wdrożyła postępowanie wyjaśniające, w którego ramach:
• zapoznała się ze skargą pana Bogdana Folwarskiego z dnia 16 marca 2019 r.,
• obejrzała materiały dziennikarskie wyemitowane w programach „Kronika” i „Wokół nas” w terminie od 6 do 14 lutego 2019 r., na antenie TVP3 Szczecin,
• zapoznała się z pisemnymi wyjaśnieniami Dyrektora TVP3 Szczecin,
• przeprowadziła analizę reportażu pod kątem ewentualnego naruszenia zasad etyki.
Komisja Etyki Telewizji Polskiej S.A. orzekła, że autorzy materiałów: Paulina Muskała i Mateusz Kopyłowicz nie naruszyli Zasad etyki dziennikarskiej w Telewizji Polskiej.
UZASADNIENIE
Informacje przedstawione w reportażach na temat nieprawidłowości i rozwijającego się konfliktu w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach, wyemitowanych na antenie TVP3 Szczecin, w terminie od 6 do 14 lutego 2019 r., zostały udokumentowane przez dziennikarzy rzetelnie, obiektywnie i z dochowaniem szczególnej staranności. Nagrania wypowiedzi świadków, w tym uczniów Liceum oraz ich rodziców, przedstawiających relację ze zdarzeń, opublikowane zostały w sposób nieprzetworzony. Podobnie w przypadku stanowiska drugiej strony sporu, przedstawione zostało w całości pisemne oświadczenie Pani Jolanty Folwarskiej, Dyrektor Liceum. Wypowiedzi te w żaden sposób nie były modyfikowane ani komentowane przez autorów.
Reportaże Pauliny Muskały i Mateusza Kopyłowicza mają społeczny i interwencyjny charakter. Podejmowanie problematyki istotnej z punktu widzenia dobra publicznego wynika z misji telewizji publicznej i jest powinnością dziennikarza. Publikowanie kolejnych, pogłębiających tematykę reportaży wynikających z dynamiki rozwoju wydarzeń, wpisuje się w realizację postulatu informowania - w tym przypadku lokalnej opinii publicznej o istotnych sprawach jej dotyczących, a do takich należy spór wokół publicznego liceum, w związku z oskarżeniami o zastraszanie i poniżanie uczniów przez nauczycieli i dyrekcję szkoły. W kolejnych materiałach zaprezentowano dodatkowo stanowiska przedstawicieli władz oświatowych i związków zawodowych.
Zdaniem Komisji Etyki TVP w omawianym przypadku nie mają zastosowania zapisy rozdziału X. Rozbudzanie nadmiernych obaw lub nadziei „Zasad etyki dziennikarskiej w Telewizji Polskiej S.A. – informacja, publicystyka, reportaż, dokument, edukacja”.
Przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych przez dziennikarzy TVP3 Szczecin w tej sprawie zachowana została szczególna staranność i rzetelność, co znajduje potwierdzenie również w analizie prawnej, stosownie do zapisów art. 12 ustawy Prawo Prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz. U. 1984 Nr 5 poz. 24 z późniejszymi zmianami).
Paulina Muskała i Mateusz Kopyłowicz - autorzy reportaży na temat nieprawidłowości w funkcjonowaniu Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gryficach, wyemitowanych na antenie TVP3 Szczecin, w terminie od 6 do 14 lutego 2019 r., pozyskali i przedstawili informacje w nich zawarte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Zasadami etyki dziennikarskiej w TVP S.A.
W związku z powyższym Komisja Etyki TVP orzeka jak na wstępie.
w imieniu Komisji Etyki TVP
Małgorzata Bączyk
Przewodnicząca