Nowy skład Komisji Etyki TVP

Nowy skład Komisji Etyki TVP Zarząd Telewizji Polskiej S.A. powołał w dniu 9 maja 2018 roku członków Komisji Etyki TVP XI kadencji.

Zarząd Telewizji Polskiej S.A. powołał w dniu 9 maja 2018 roku członków Komisji Etyki TVP XI kadencji.

W skład Komisji weszli: Małgorzata Bączyk, Dariusz Bohatkiewicz, Danuta Dunin-Holecka, Renata Puchacz-Kuszaj, Stanisław Królak, Andrzej Baryła, Jolanta Zaręba. Sekretarz Komisji - Dorota Geresz.