Nowy skład Komisji Etyki TVP

Nowy skład Komisji Etyki TVP Zarząd Telewizji Polskiej S.A. powołał w dniu 23 czerwca 2022 roku członków Komisji Etyki TVP XIII kadencji.

Zarząd Telewizji Polskiej S.A. powołał w dniu 23 czerwca 2022 roku członków Komisji Etyki TVP XIII kadencji.

W skład Komisji weszli:
• Anna Duda,
• Danuta Dunin-Holecka,
• Mariusz Jarosiewicz,
• Stanisław Królak,
• Krzysztof Nowina Konopka,
• Przemysław Wenerski,
• Rafał Wolski
Sekretarz Komisji - Dorota Geresz.