Nowy skład Komisji Etyki TVP

Nowy skład Komisji Etyki TVP Zarząd Telewizji Polskiej S.A. powołał w dniu 30 czerwca 2020 roku członków Komisji Etyki TVP XII kadencji.

Zarząd Telewizji Polskiej S.A. powołał w dniu 30 czerwca 2020 roku członków Komisji Etyki TVP XII kadencji.

W skład Komisji weszli:
• Anna Duda,
• Danuta Dunin-Holecka,
• Mariusz Jarosiewicz,
• Stanisław Królak,
• Krzysztof Nowina-Konopka,
• Przemysław Wenerski,
• Krzysztof Ziemiec
Sekretarz Komisji - Dorota Geresz.