Strona główna » Centrum Informacji » O nas » Rada Programowa TVP S.A.

KOMUNIKAT PO POSIEDZENIU RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A. 31 SIERPNIA 2023 ROKU

KOMUNIKAT PO POSIEDZENIU RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A. 31 SIERPNIA 2023 ROKU

Podczas posiedzenie Rady Programowej TVP S.A, 31 sierpnia 2023 roku Rada pozytywnie zaopiniowała projekt Rozporządzenia KRRiT w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji referendalnych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych w związku z ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 15 października 2023 r. oraz projekt nowelizacji Rozporządzenia KRRiT z 12 lipca 2011 r. w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji.

Ponadto Rada pozytywnie zaopiniowała zmiany planu programowo – finansowego przedsięwzięć określonych w Karcie Powinności Telewizji Polskiej S.A. na lata 2020 – 2024 (ze zm.) w zakresie realizacji misji publicznej w 2023 roku przyjętej przez Zarząd Spółki Telewizja Polska S.A. Uchwałą Nr 725/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 roku oraz zmiany planu programowo – finansowego przedsięwzięć określonych w Karcie Powinności Telewizji Polskiej S.A. na lata 2020 – 2024 (ze zm.) w zakresie realizacji misji publicznej w 2024 roku przyjętej przez Zarząd Spółki Telewizja Polska S.A. Uchwałą Nr 726/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 roku.