Strona główna » Centrum Informacji » O nas » Rada Programowa TVP S.A.

W dniu 25 lutego 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady Programowej TVP S.A. Podczas posiedzenia została przedłużona na najbliższy rok kadencja Prezydium Rady w składzie: Sławomir Siwek – Przewodniczący oraz Barbara Bubula i Piotr Ferenc – Wiceprzewodniczący. Rada Programowa przyjęła także „Sprawozdanie Rady Programowej z działalności w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Programowej TVP S.A.
Sławomir Siwek