• Wyślij znajomemu
  zamknij [x]

  Wiadomość została wysłana.

   
  • *
  • *
  •  
  • Pola oznaczone * są wymagane.
 • Wersja do druku
 • -AA+A

WÓJT ROKU 2013

10:31, 10.02.2014
WÓJT ROKU 2013 Trwa konkurs "Wójt Roku 2013" Redakcja Audycji Rolnych Programu 1 TVP. Kapituła Konkursu wyłoniła 10 laureatów, którzy ubiegają się o tytuł najlepszego wójta ubiegłego roku. Głosowanie SMS na finalistów konkursu oraz prezentacja ich sylwetek na antenie Programu 1 od 17 do 28 marca 2014.

Trwa konkurs "Wójt Roku 2013" Redakcja Audycji Rolnych Programu 1 TVP. Kapituła Konkursu wyłoniła 10 laureatów, którzy ubiegają się o tytuł najlepszego wójta ubiegłego roku. Głosowanie SMS na finalistów konkursu oraz prezentacja ich sylwetek na antenie Programu 1 od 17 do 28 marca 2014.

 
 

Podziel się:   Więcej
Lista finalistów konkursu „Wójt roku 2013”
(kolejność alfabetyczna):
Pan Bielecki Dariusz – gmina Pomiechówek, woj. mazowieckie, SMS o treści 1 pod nr 72022
Pan Chmielewski Marek – gmina Dzierżoniów, woj. dolnośląskie, SMS o treści 2 pod nr 72022
Pan Dereszewski Wojciech – gmina Kurzętnik, woj. warmińsko – mazurskie, SMS o treści 3 pod nr 72022
Pani Kwiatkowska Jolanta – gmina Stegna, woj. pomorskie, SMS o treści 4 pod nr 72022
Pani Łebek Iwona Agnieszka – gmina Długołęka, woj. dolnośląskie, SMS o treści 5 pod nr 72022
Pan Radziszewski Krzysztof – gmina Perlejewo, woj. podlaskie, SMS o treści 6 pod nr 72022
Pan Rasiak Krzysztof – gmina Przygodzice, woj. wielkopolskie, SMS o treści 7 pod nr 72022
Pan Straus Dariusz – gmina Siedlisko, woj. lubuskie, SMS o treści 8 pod nr 72022
Pan Toryfter Henryk – gmina Baranowo, woj. mazowieckie, SMS o treści 9 pod nr 72022
Pani Zając Barbara – gmina Pokój, woj. opolskie, SMS o treści 10 pod nr 72022.
koszt 2,46 zł (z VAT)
 
 
 
...
 
"REGULAMIN KONKURSU „WÓJT ROKU 2013”

1.Organizatorem konkursu jest Program 1 Telewizji Polskiej S.A.

2.Celem konkursu jest wyłonienie wójta, który w roku 2013 wykazał się największymi osiągnięciami w pracy na rzecz swojej gminy.

3.Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Prezydent RP. Honorowym współpatronem jest minister rolnictwa i rozwoju wsi. Patronami konkursu są: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

4.Kandydatów do tytułu „Wójta roku 2013” zgłaszają osoby, instytucje i organizacje, poprzez przesłanie wypełnionego czytelnie formularza zgłoszeniowego zawierającego opis osiągnięć z 2013 roku wraz z załączonymi materiałami i zdjęciami. Formularz ten musi być poświadczony przez co najmniej dwie różne organizacje lub instytucje z terenu gminy. Organizator konkursu działa „w dobrej wierze”, nie podaje do publicznej wiadomości treści nadesłanych zgłoszeń oraz nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość

5. W konkursie nie mogą uczestniczyć zdobywcy tytułu „Wójta roku” w poprzednich edycjach konkursu.

6. Formularze zgłoszeniowe kandydatów do tytułu „Wójt roku 2013” przyjmuje Redakcja Audycji Rolnych Programu 1 TVP S. A., ul. Jasna 14/16, 00-041 Warszawa w terminie od 10 lutego 2014 do 3 marca 2014 (w przypadku wysyłki decyduje data wpływu do TVP S. A.).

7. W skład kapituły konkursu wchodzą przedstawiciele organizatora oraz patronów konkursu. Na swoim posiedzeniu kapituła ustala porządek obrad, kryteria oceny kandydatów oraz procedurę rozpatrywania zgłoszeń.

8. Na posiedzeniu w dniu 5 marca 2014 r. z grona zgłoszonych kandydatów, kapituła konkursu wyłoni 10 finalistów. Kapituła ocenia kandydatów na podstawie nadesłanych zgłoszeń. Od decyzji kapituły nie przysługuje prawo odwołania.

9. Dla potrzeb promocji konkursu dziennikarze Telewizji Polskiej zrealizują filmowe sylwetki 10 wójtów zakwalifikowanych przez kapitułę do finału konkursu.

10. Tytuł „Wójta roku 2013” oraz nagrody w postaci dyplomu i pamiątkowej statuetki otrzymuje osoba, która uzyska najwięcej głosów w głosowaniu widzów w systemie SMS. Pozostali finaliści otrzymują równorzędne dyplomy uczestnictwa w finale konkursu.

11. Głosowanie SMS na finalistów konkursu „Wójt roku 2013” oraz prezentacja ich sylwetek na antenie Programu 1 TVP S.A. będą prowadzone w terminie od 17 do 28 marca 2014.

12. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 12 kwietnia 2014.

13. Organizator konkursu nie podaje do publicznej wiadomości ilości głosów oddanych na poszczególnych finalistów.

14. Ewentualne skargi i protesty związane z przebiegiem konkursu oraz sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga członek kapituły wyznaczony przez Dyrektora Programu 1 TVP S. A.

Twoim zdaniem

Czy rolnicy korzystają na globalnym wzroście cen towarów rolnych?