Dolina Kreatywna

 • Wyślij znajomemu
  zamknij [x]

  Wiadomość została wysłana.

   
  • *
  • *
  •  
  • Pola oznaczone * są wymagane.
 • Wersja do druku
 • -AA+A

Ślady Przyjaźni

10:31, 17.10.2008
Ślady Przyjaźni <b>Od 11 stycznia, w Katowicach</b> można będzie oglądać wystawę, Hommage Á Tomasz Struk, na której <b>zaprezentowane zostaną prace artystów zaprzyjaźnionych z Tomaszem Strukiem.</b>

Od 11 stycznia, w Katowicach można będzie oglądać wystawę, Hommage Á Tomasz Struk, na której zaprezentowane zostaną prace artystów zaprzyjaźnionych z Tomaszem Strukiem.


Podziel się:   Więcej
Ślady Przyjaźni
Tomasz Struk
Projekt Ślady pamięci ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje on cykl wydarzeń, na który składają się: 3 ekspozycje, konferencja naukowa oraz publikacja naukowa poświęcona twórczości Tomasza Struka. Ten zmarły w ubiegłym roku artysta – za życia związany z Katowicami, Berlinem oraz Paryżem – przez całe lata prowadził intensywną działalność wystawienniczą, zarówno jako artysta jak i kurator własnych projektów. Struk pozostawił prace w wielu zbiorach oraz kolekcjach zasilających dziś m.in. placówki muzealne w Warszawie, Szczecinie, Bielsku-Białej, Bytomiu, Katowicach, Kioto, Seulu, Frankfurcie, w galeriach w polskich i zagranicznych. Był laureatem licznych nagród, w tym m.in. - Grand Prix na Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach i Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie.

Elementem towarzyszącym wystawom była sesja naukowa poświęcona twórczości Tomasza Struka zorganizowana w Górnośląskim Centrum Kultury. W konferencji udział wzięli następujący krytycy i teoretycy sztuki: Leszek Brogowski, Grzegorz Dziamski, Meczysław Juda, Bożena Kowalska, Roman Lewandowski, Anna Markowska, Jan Trzupek, Wiesława Wierzchowska i Joanna Wowrzeczka

Tomasz Struk - zmarły w 2004 roku artysta, który był ściśle związany ze Śląskiem (z racji urodzenia i czasowego zamieszkania) i przez minione kilka dekad wyraziście wpisał się w kulturalną topografię tego regionu. Projekt służy przypomnieniu jego sylwetki oraz dorobku, a także ukazaniu twórczości Struka w szerszym kontekście współczesnych praktyk artystycznych.

Artysta ten nieomal od chwili swojego debiutu zajmował się problematyką pamięci artykułowaną poprzez dyskurs matrycy, formy oraz przedsięwziętej topiki (np. portretu funeralnego czy symboliki akwatycznej). Nieoczekiwana i przedwczesna śmierć Tomasza Struka sprawiła, że teraz sam stał się przejmującym śladem „pamięci”. Problematyka czasu i

odciskającego się w pamięci „śladu” pojawiły się w pracach Tomasza Struka już pod koniec dekady lat 70. W procesie rekonstruowania przestrzeni Mnemozyne to, co nieobecne, zostało przezeń przywołane w formie rytów, odcisków, rastru.

Niezwykły w twórczości Struka jest autentyczny esencjonalizm w wyłuszczaniu tropów pamięci i lokalizowaniu ich w porządku eschatologicznym człowieka. Dzięki komplementarności zastosowanej przezeń metody w pracach artysty wyłania się genealogia gestu, materiału, pamięci, gdyż – jak sam zauważał – model zawsze zakłada ewolucję formy – jest matrycą, która przedłuża własne trwanie. W ten sposób przed odbiorcą wyłaniał się łańcuch ustawicznie zmieniających się znaczeń, które poświadczają o pamięci materii. Proces ten, rzecz oczywista, nie odbywał się „bezboleśnie”, ponieważ w sztuce – jak w życiu - wszystkie procedury odbywają się w obrębie języka i jego semantycznej przemocy. Tomasz Struk miał tego głęboką świadomość. Dlatego też nie mniej istotną częścią jego artystycznej praktyki był właśnie namysł nad nośnikiem i multiplikowanymi matrycami użytego medium.

Projekt odbywa się w ramach XIV Górnośląskiego Festiwalu Sztuki Kameralnej – Ars Cameralis Silesiae Superioris

Galeria Piętro Wyżej, Górnośląskie Centrum Kultury, Katowice – środa, 11 stycznia 2006 godzina 18.00

więcej: http://www.gck.org.pl

zobacz również

  brak informacji