Newsletter

zobacz ostatni newsletter

Zaznacz na poniższej liście jakie informacje chciałbyś otrzymywać z portalu tvp.pl (możesz zaznaczyć kilka opcji):

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Telewizji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J.P. Woronicza 17, na podany przeze mnie adres e-mail, informacji handlowych drogą elektroniczną, w postaci Newslettera.

Telewizja Polska S.A., jako administrator danych osobowych podanych w powyższym formularzu, informuje, iż:

  • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO);
  • podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu przesyłania Newslettera;
  • osoba której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
  • kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem "do Inspektora Ochrony Danych";
  • dane osobowe będą przechowywane w Telewizji Polskiej S.A. do momentu odwołania zgody przez osobę, której dane dotyczą;
  • osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektora Ochrony Danych (oraz następujący po nim Prezes Urzędu Ochrony Danych), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
  • podane dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Telewizja Polska S.A. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  • dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Telewizji Polskiej S.A.
Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Telewizję Polską S.A. w Portalu tvp.pl oraz Politykę Prywatności. Jestem świadom/a, że więcej szczegółów w powyższym zakresie znajduje się we wskazanych wyżej dokumentach.