• Wersja do druku
  • -AA+A

Konferencja „imPuLsy – Polka – Przedsiębiorczyni – Europejka”

14:39, 15.11.2013

Konferencja „imPuLsy – Polka – Przedsiębiorczyni – Europejka”
Konferencja „imPuLsy – Polka – Przedsiębiorczyni – Europejka”

Podziel się:   Więcej

15 listopada br. w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kolonii odbędzie się konferencja „imPuLsy – Polka – Przedsiębiorczyni – Europejka”.


W dyskusji panelowej pt.: „Droga do niezależności i potencjał przedsiębiorczości Polek w Europie“ wezmą udział odnoszące sukces w swoich branżach przedsiębiorczynie polskiego pochodzenia aktywne na rynku niemieckim: Ewa Michniewicz, ARTEM GmbH, dr Anna Weise, Centrum Nauczania Języków Obcych Berlinek, Alina Winiarski, WINIARSKI Poland Germany Consult, Wiesława Kontetzki, In Balance – studio yogi, Ewa Salwinski, artystka-rzeźbiarz oraz Wioletta Wenklar, Polfood GmbH. Gościem konferencji będzie prof. dr Katja Brickwedde z Fachhochschule des Mittelstands (Bielefeld), która przedstawi aktualny stan badań nad projektem pt.: „Polskie przedsiębiorczynie w Niemczech versus niemieckie w Polsce: porównanie socjo-kulturalnego zjawiska europeizacji w obu krajach”. Konferencję, której towarzyszyć będzie pokaz mody kolekcji Mai Pawłowskiej-Geber oraz koncert zespołu Tsaziken, poprowadzą Alicja Kocik i Celina Muza.


Konferencja „imPuLsy - Polka – Przedsiębiorczyni - Europejka”- jest integralną częścią międzynarodowego projektu „Mnożenie przez Dzielenie – Edukacja dla Integracji”, którym stowarzyszenie Polki w Gospodarce i Kulturze t.z. – organizator konferencji, zakwalifikowało się do współfinansowanego przez Unię Europejską Programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach akcji Projekty Partnerskie Grundtviga.


9 polonijnych organizacji pozarządowych (z Polski, Niemiec, Holandii, Litwy, Łotwy, Szwecji, Grecji, Czech i Francji) będzie miało możliwość do lipca 2015 roku, organizując wspólne przedsięwzięcia, edukować się wzajemnie, prezentować swoją działalność, dzielić się wiedzą i doświadczeniami, nawiązując trwałe kontakty oraz promować rozpowszechnianie pozytywnych wzorów społecznych.


Konferencji towarzyszyć będą warsztaty na temat przełamywania stereotypów i walki z uprzedzeniami, w szczególności dotyczącymi imigrantów, kobiet i osób w wieku 50+, organizowane w sobotę 16 listopada. Partnerzy europejscy będą mieli możliwość pozyskania cennych doświadczeń w zakresie organizacji imprez o charakterze popularno-naukowym (konferencje, seminaria, panele dyskusyjne) jako skutecznych metod edukacyjnych.


Stowarzyszenie Polki w Gospodarce i Kulturze t.z. powstało w 2001 r. w Berlinie z inicjatywy mieszkających na stałe w Niemczech kobiet polskiego pochodzenia. Celem stowarzyszenia jest tworzenie nowych stereotypów, nowego wizerunku aktywnych Polek za granica, Polek przedsiębiorczyń odważnie kształtujących rzeczywistość gospodarczą i społeczną krajów europejskich.


Stowarzyszenie zrealizowało kilkanaście projektów w przestrzeni kulturalnej, jak np.: projekt focusSZYMBORSKA, edukacyjnej – projekt „Pomiędzy krzesłami”, gospodarczej – Forum Polskich Przedsiębiorczyń czy politycznej – aktywny udział w działalności organizacji dachowej LandesFrauenRat, Berlin.


Więcej informacji na temat działalności stowarzyszenia można znaleźć o na stronie internetowej: www.2001-ev.de