Prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z chorwacką Polonią

26 sierpnia w piątek odbyło się uroczyste spotkanie Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy z liderami Polonii chorwackiej. W spotkaniu uczestniczyli liderzy życia polonijnego, przedstawiciele towarzystw, firm turystycznych, przewodnicy, tłumacze oraz policjanci z polskich patroli prewencyjnych z Makarskiej i Zadaru. Towarzystwo „Kopernik” z Zagrzebia reprezentowała Walentyna Lončarić, która jednocześnie jest przedstawicielem polskiej mniejszości narodowej miasta Zagrzeb. Osijek (towarzystwo „Wisła”) reprezentowała prezes Adrijana Jurić, Zadar (towarzystwo „Morskie Oko”) przedstawiała prezes Joanna Matešić, a Towarzystwo Oświatowe z Zagrzebia - Beata Glińska. Natomiast najbardziej liczna grupę stanowili członkowie reprezentujący Polskie Towarzystwo „POLONEZ” ze Splitu. W skład reprezentacji wchodzili prezes Ewa Kaštelan, wiceprezes Monika Waligórska, członek Roman Waligórski oraz zarząd Szkoły Polskiej w Splicie, działającej w ramach stowarzyszenia, czyi dyrektor Agnieszka Babić i sekretarz Ewa Barisić. Wszystkich gości w imieniu całej chorwackiej Polonii uroczyście przywitała pani Ewa Kaštelan.

Czytaj więcej

Prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z chorwacką Polonią, fot. Andrzej Hrechorowicz
Prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z chorwacką Polonią, fot. Andrzej Hrechorowicz
Zdjęcia w galerii:
Prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z chorwacką Polonią, fot. Andrzej Hrechorowicz
Prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z chorwacką Polonią
Prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z chorwacką Polonią, fot. Andrzej Hrechorowicz
Prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z chorwacką Polonią
Prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z chorwacką Polonią, fot. Andrzej Hrechorowicz
Prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z chorwacką Polonią, fot. Andrzej Hrechorowicz
Prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z chorwacką Polonią
Prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z chorwacką Polonią
Prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z chorwacką Polonią
Prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z chorwacką Polonią