Magazyn informujący o sprawach ważnych z punktu widzenia Polonii - aktywności środowisk polonijnych oraz bieżących wydarzeniach społecznych, politycznych i kulturalnych w Stanach Zjednoczonych

Magazyn informujący o sprawach ważnych z punktu widzenia Polonii - aktywności środowisk polonijnych oraz bieżących wydarzeniach społecznych, politycznych i kulturalnych w Stanach Zjednoczonych