Przystanek Zaolzie /07.02.2022/

 
 
 
...
 
 
zamknij [x]

Wiadomość została wysłana.

 
  • *
  • *
  •  
  • Pola oznaczone * są wymagane.
Masz kłopoty z odtwarzaniem?
Pomoc

Bohaterami programu są tancerze Zespołu Pieśni i Tańca „Oldrzychowice”. Ten regionalny zespół działa od 1979 przy MK PZKO w Oldrzychowicach. W 2019 roku zespół obchodził 40-lecie swego istnienia. 

Prezentuje folklor, muzykę i tańce zaolziańskich górali beskidzkich. W swoim programie przedstawia charakterystyczne tańce regionalne jak owięziok, jawornicki, szpacyrpolka, kołomajki, rejna czy szotmadziar. 

Stara się wiernie i zgodnie z tradycją przykazywać obrzędy i zwyczaje doroczne górali beskidzkich, bogactwo gwary, strojów i rekwizytów. 

Tancerze z Oldrzychowic występowali na Tygodniu Kultury Beskidzkiej, Gorolskim Święcie w Jabłonkowie, na Tradycyjnych Dożynkach Śląskich w Gutach czy też na Koncercie Świątecznym. Zespól poza folklorem, ma w swym repertuarze również tańce południowo morawskiego regionu Kopanice i słowackich regionów Raslavice oraz Horehron, tańce wałaskie, rzeszowskie, kaszubskie oraz krakowskie. Kierowniczką zespołu jest Janina Kokotek.