Kierunek Zachód

Magazyn „Kierunek Zachód” przedstawia wydarzenia społeczne, kulturalne i religijne, w których bierze udział zachodnioeuropejska Polonia. Ważną kwestią programu jest przedstawienie i promowanie sylwetek Polaków, którzy na emigracyjnym gruncie rozsławiają dobre imię Polski.