poniedziałek-piątek, godz. 21:00

Echa dnia

Echa dnia Program publicystyczny poruszający aktualne problemy społeczne, polityczne i gospodarcze - w powiązaniu z polityką ogólnopolską.

Program publicystyczny poruszający aktualne problemy społeczne, polityczne i gospodarcze - w powiązaniu z polityką ogólnopolską.

TVP
TVP
Przedstawia lokalne inicjatywy, ciekawe rozwiązania i sposób ich realizacji. W programie przyjrzymy się decyzjom lokalnych władz oraz ich skutkom dla mieszkańców.

Program będzie również reagował na aktualne wydarzenia związane wydarzeniami kulturalnymi, przedsięwzięciami gospodarczymi czy klęskami żywiołowymi.

W „Echach Dnia” gościć będziemy uczestników wydarzeń, przedstawicieli samorządów, stowarzyszeń lokalnych ale również przedstawicieli administracji centralnej, związków pracodawców, central związkowych oraz ekspertów z różnych dziedzin.

Polecamy