Tam, gdzie nie kwitną jabłonie...

 
 
 
...
 
 
zamknij [x]

Wiadomość została wysłana.

 
  • *
  • *
  •  
  • Pola oznaczone * są wymagane.
Masz kłopoty z odtwarzaniem?
Pomoc

Na mocy układu między III Rzeszą, a ZSRR w dniu 1939 roku, podzielono Polskę między te państwa. Na obszarze tym w latach 1939-1941 doszło do zmian politycznych, społecznych i gospodarczych. Postanowiono za wszelką cenę zatrzeć jakikolwiek ślad polskości tych ziem oraz wyeliminować wszelkie próby oporu wobec Stalina. W tym celu stosowano na szeroką skalę terror. Nastąpiły deportacje w głąb ZSRR, które nasiliły się szczególnie w latach 1940-1941. Deportacją objęto rodziny oficerów polskich, funkcjonariuszy policji, służby więziennej i żandarmerii, ziemian, fabrykantów oraz urzędników państwowych.