• Wyślij znajomemu
  zamknij [x]

  Wiadomość została wysłana.

   
  • *
  • *
  •  
  • Pola oznaczone * są wymagane.
 • Wersja do druku
 • -AA+A

Uczniowie, piątek to ostatni dzień na złożenie świadectw do szkół ponadpodstawowych

18:17, 09.07.2020
  AS;   PAP
Uczniowie, piątek to ostatni dzień na złożenie świadectw do szkół ponadpodstawowych

Uczniowie muszą pamiętać o kilku ważnych datach (Fot. Pexels.com)
Uczniowie muszą pamiętać o kilku ważnych datach (Fot. Pexels.com)

Podziel się:   Więcej
Do 10 lipca, do godziny 15 uczniowie kończący ósmą klasę szkoły podstawowej mają czas na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Wnioski o przyjęcie do poszczególnych szkół, jak i duża część dokumentów może być składana w wersji elektronicznej. Do 10 lipca oprócz wniosku uczeń będzie zobowiązany dostarczyć też kopię świadectwa, może to być wersja elektroniczna.

31 lipca absolwenci szkół podstawowych otrzymają zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Jego wynik ma wpływ na przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Od 31 lipca do 4 sierpnia uczniowie będą mieli czas na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na ewentualną zmianę wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować. Zaświadczenie także będzie można złożyć w wersji elektronicznej.

Listy kandydatów, zarówno tych zakwalifikowanych, jak i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia. Tradycyjnie zostaną wywieszone na budynku szkoły, ale ze względu na stan epidemiczny będą mogły być zawieszone na stronie internetowej szkoły.

Od 13 do 18 sierpnia w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci złożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia do godz. 15. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września.

Brak złożenia do 25 września zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół ponadpodstawowych ogłoszone będą z kolei 19 sierpnia.
źródło: PAP