• Wyślij znajomemu
  zamknij [x]

  Wiadomość została wysłana.

   
  • *
  • *
  •  
  • Pola oznaczone * są wymagane.
 • Wersja do druku
 • -AA+A

kraj

W piątek absolwenci szkół podstawowych poznają wyniki egzaminu ósmoklasisty

10:10, 30.07.2020
  acm;   PAP
W piątek absolwenci szkół podstawowych poznają wyniki egzaminu ósmoklasisty

Do 4 sierpnia absolwenci mają czas, by uzupełnić swój wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
Do 4 sierpnia absolwenci mają czas, by uzupełnić swój wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

Podziel się:   Więcej
Absolwenci szkół podstawowych będą mogli również w piątek od godziny 10.00 sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali od dyrektora szkoły.

Do wtorku, 4 sierpnia, do godziny 15.00 absolwenci mają czas na to by uzupełnić swój wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

W 2020 r. możliwe jest przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu (dyrektor szkoły podstawowej poświadcza za zgodność z oryginałem od jednej do trzech kopii zaświadczenia, jeśli jest to niezbędne dla celów rekrutacji) lub przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej skanu/zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Do 4 sierpnia do godziny 15.00 absolwenci będą mieli też czas na ewentualną zmianę wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół lub profilu klasy.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r. Tradycyjnie zostaną wywieszone na budynku szkoły, ale ze względu na stan epidemiczny będą mogły być zawieszone na stronie internetowej szkoły.

Od 13 sierpnia do 18 sierpnia w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zdający przedkłada również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół ponadpodstawowych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego.
źródło: PAP