Projekt woda

Wszyscy korzystamy z wody, ale

Wszyscy korzystamy z wody, ale rzadko się zastanawiamy jak to się dzieje, że płynie w naszych kranach. O tym m.in. w programie „Projekt woda”. Program współfinansowany ze środków Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.